Adatvédelmi feltételek

Adatvédelmi feltételek

2018.5.25-től érvényes feltételek

 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelt (GDPR) 13. cikke értelmében az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

KI AZ ADATKEZELŐ

Az adatkezelő, aki meghatározta az Ön személyes adatai kezelésének céljait és eszközeit, a következő társaság:

Dynava s.r.o.
Socháňová 1654/16, Liptovský Mikuláš (Liptószentmiklós), 031 01, Szlovákia

Statisztikai számjele (IČO): 45250961
Adószáma (DIČ): 2022917556
Közösségi adószáma (IČ DPH): SK2022917556

A Dynava s.r.o. a www.bavord.hu webáruház üzemeltetője

Felveheti velünk a kapcsolatot a +36 70 742 0637 (9:00-16:00) telefonszámon, írásban a fenti címen, vagy e-mailben az info@bavord.hu címen.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Minimalizáljuk az általunk kezelt személyes adatok körét úgy, hogy azok elegendőek legyenek az Önök által tőlünk elvárt szolgáltatások minőségi teljesítéséhez, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket és védjük jogos érdekeinket.  Ügyfeleink személyes adatait, valamint potenciális ügyfeleink személyes adatait kezeljük, akik beleegyezésüket adták nekünk. A személyes adatok következő kategóriáit kezeljük:

 • Alapvető adatok, amelyek az Ön családi neve és utóneve, lakcíme, ill. statisztikai számjele (IČO), ha Ön vállalkozó – természetes személy (egyéni vállalkozó).
 • Kapcsolattartási adatok, amelyek az Ön e-mail címe, telefonszáma vagy elérhetőségi címe.
 • Információk termékeink és szolgáltatásaink használatáról, az Ön által megvásárolt vagy megvásárolni tervezett termékekről. Információk az e-shopunk, az információs hírlevél és hasonlók használatáról.
 • Az e-mail és chat kommunikáció feljegyzései, illetve az Önnel való egyéb elektronikus vagy írásbeli kommunikáció.
 • Tranzakciós adatok, különösen a fizetésekkel és a fizetési módokkal kapcsolatos információk.
 • Helymeghatározási adatok, amelyek földrajzi adatok a számítógép web böngészőjéből vagy mobil alkalmazásokból. Ezek az információk a legközelebbi üzlet vagy szerviz ajánlására szolgálhatnak

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

Az Ön személyes adatait elsősorban az adásvételi szerződések megkötése céljából kezeljük, amelyek tárgya az általunk kínált áruk értékesítése és szolgáltatások nyújtása. Ez a tevékenység magába foglalja mindenekelőtt a megrendelések fogadását és feldolgozását, a számlák és adóokmányok kiállítását, a kifizetések nyilvántartását, az áruk elküldését a megadott címre.

Az összes jogi kötelezettség megfelelő teljesítése érdekében a személyes adatokat a könyvelés, nyilvántartás-kezelés, reklamációk és panaszok kezelése céljából is feldolgozzuk. Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelése a peres eljárások és a követelések bíróságon kívüli behajtása céljából is szükséges.

Személyes adatait kezeljük annak érdekében is, hogy a közvetlen marketing keretében tájékoztassuk termékeinkről és szolgáltatásainkról.

AZ ADATKEZELÉS JOGI ALAPJAI

Az Ön személyes adatait a törvénynek megfelelően kezeljük, csak jogalapok alapján, amennyiben:

 • A személyes adatok kezelése elengedhetetlen a szerződés (például adásvételi szerződés) teljesítéséhez és Ön szerződő fél, vagy felkért minket intézkedések megtételére a szerződés megkötése előtt (például az e-shopban való regisztrációval)
 • Vagy személyes adatainak kezelése elengedhetetlenül szükséges jogos érdekeink keretében, amelyeket figyelemmel kísérünk, és amelyek elsősorban áruk és szolgáltatások kínálata és értékesítése az ügyfelek számára.
 • Vagy hozzájárulását adta nekünk egy vagy több célra. Ezek magukba foglalhatják különösen az áruk és szolgáltatások kínálatával kapcsolatos tevékenységeket, vagy adatkezelést azzal a céllal, hogy az ajánlatot az Ön elvárásaihoz igazítsuk.

CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A személyes adatokat a kezelés során a címzettek következő kategóriáinak lehet átadni:

 • Futárszolgálat és szállítmányozó társaságok
 • Marketing ügynökségek és call centrumok
 • IT szolgáltatók és távközlési szolgáltatók
 • Ügyvédi és jogi irodák
 • Szakértők és törvényszéki szakértők
 • Jogkezelő társaságok és végrehajtók
 • Bíróságok és bűnüldöző hatóságok
 • Számviteli irodák, könyvvizsgálók és adószakértők

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE.

 • Az érintett személy hozzájárulása esetén az Ön személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, legfeljebb azonban a hozzájárulás megadásától számított 48 hónapig.
 • Jogos érdek esetén a személyes adatait - amennyiben az adatkezelést nem kifogásolja - személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg azt a megvásárolt termék vagy szolgáltatás életciklusa indokolja, hogy az Ön számára kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk és biztosítsunk.
 • Szerződés teljesítése esetén az Ön személyes adatait addig kezeljük, amíg a szerződéses viszony fennáll, ideértve a jótállási és a reklamációs feltételek időszakát is.
 • Törvényi kötelezettség esetén az Ön személyes adatait a törvény által előírt ideig kezeljük. A számviteli törvény, az ÁFA-törvény stb. esetén ez az időtartam 10 év is lehet.

ÖN MINT ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Személyes adatai során készen állunk arra, hogy gyakorolja jogait.

 • Önnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, valamint jogában áll tudni, hogy milyen céllal kezeljük azokat, kik az Ön személyes adatainak címzettje, mennyi a kezelés időtartama.
 • Joga van a helyesbítéshez, ha személyes adatai helytelenek vagy megváltoztak, vegye fel velünk a kapcsolatot, mi kijavítjuk azokat.
 • Joga van a személyes adatok törléséhez, ha azok helytelenek vagy jogellenesen kezeljük azokat.
 • Ha személyes adatait hozzájárulás alapján kezeljük, joga van a hozzájárulást bármikor visszavonni, a visszavonása előtt megadott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.
 • Joga van korlátozni az adatkezelést, amennyiben kéri, az adatait csak a legszükségesebb jogi okokból kifolyólag fogjuk kezelni, vagy egyáltalán nem.
 • Joga van tiltakozni az automatizált egyéni döntéshozatal ellen, ha megállapítja, vagy úgy véli, hogy az adatkezelés jogellenes vagy az Ön jogait sérti.   
 • Joga van az adatok hordozhatóságához, ha másik adatkezelőhöz kívánja azokat átvinni, akkor megfelelő formátumban átadjuk Önnek, kivéve, ha ezt egyéb műszaki vagy jogi akadályok megakadályozzák.

Úgyszintén joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala (Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), székhelye Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele (IČO): 36 064 220, tel. sz.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

HOL ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA A JOGAIT

A jogait gyakorolhatja a +421 904 527 918 telefonszámon, írásban a következő címen:

Dynava s.r.o., Socháňová 1654/1603101 Liptovský Mikuláš (Liptószentmiklós), statisztikai számjele (IČO): 45250961 közösségi adószáma (IČ DPH): SK2022917556 vagy e-mailben info@bavord.hu.

Kérésére 30 napon belül ingyenesen válaszolunk. Bonyolultság vagy nagyszámú kérelem esetén ezt az időszakot további 60 nappal meghosszabbíthatjuk. Ha ez történik, tájékoztatjuk Önt róla, valamint az okokról is. 

ELÉRHETŐSÉGEK

Felveheti velünk a kapcsolatot a +421 904 527 918 telefonszámon vagy írásban a Dynava s.r.o., Socháňová 1654/16, Liptovský Mikuláš 031 01 címen, esetlen e-mailben az info@bavord.hu címen.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.